Prodelta 70 jaar
Nederlands English

Distriport Tilburg (Fase 2)

In maart 2015 is ProDelta gestart met de ontwikkeling van Distriport Tilburg. Distriport Tilburg is een nieuw te realiseren logistiek complex, gelegen op bedrijventerrein Vossenberg West II en ligt direct aan de Barge Terminal Tilburg. Het totale complex omvat circa 62.850 m² logistieke ruimte, circa 7.750 m² entresolruimte en kantoorruimte op maat, verdeeld in zes onderling te combineren units. Deelverhuur is mogelijk per unit.Het complex biedt maximale kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit. Elementen die dit illustreren zijn een vrije stapelhoogte van 12,20 meter, een betonnen gevelplint met een hoogte van 2,5 tot 3,5 meter, een ultra vlakke betonvloer (Din 15185), 1 loadingdock per 800 m² bedrijfsruimte, alsmede gescheiden verkeersstromen en parkeerfaciliteiten voor vrachtauto’s en personenauto’s. De terreinen zijn ruim van opzet, zodat ook ECO combi’s / LZV’s goed kunnen aandocken.Het EDC zal een hoogwaardig duurzaamheidsniveau krijgen, waarbij er een BREEAM-NL certificaat wordt geambieerd met tenminste een ‘VERY GOOD’ kwalificatie. Dit betreft een score van tenminste 55%.Huidige voortgang fase 2:
Status :
Verhuurd

Type :
Multifunctioneel distributiecomplex geschikt voor de op- en overslag van koopmansgoederen

Huurprijs uitgebreid :
Bedrijfsruimte: EUR 50,-/m²
Entresolvloer: EUR 25,-/m²
Kantoorruimte: EUR 120,-/m²

Bereikbaarheid :
Vossenberg West II is uitstekend bereikbaar via weg, water en spoor. Daarmee is Distriport
Tilburg een uniek ontsloten multimodale locatie.
Weg:
Vanuit Noordelijke richting vanaf rijksweg A59, de A261 en de Noordwesttangent. Vanuit
Zuidelijke richting vanaf rijksweg A58 via de nieuwe verlengde Noordwesttangent. Daarnaast is
het bedrijventerrein opgenomen in het openbaar vervoersnetwerk.
Water:
Direct naast Distriport Tilburg ligt de nieuw gerealiseerde Barge Terminal Tilburg (BTT)
"Dependance Terminal Vossenberg" aan het Wilhelminakanaal. Barge Terminal Tilburg
verzorgt dagelijkse afvaarten van Rotterdam naar Tilburg en vice versa. Als inlandterminal heeft
BTT de functie van “Extended Gate” voor de Rotterdamse Zeehaven.
Spoor:
Via de Barge Terminal Tilburg is er een directe verbinding met Railport Brabant. Railport
Brabant is een belangrijke multimodale schakel die spoorvervoer tussen Tilburg (Brabant) en
vele Europese bestemmingen mogelijk maakt. Railport Brabant sluit direct aan op de
Brabantroute en ontsluit hiermee Centraal, Zuid en Oost-Europa.

Planning:

juni / juli 2016: Fundatieplan
augustus / september 2016: Betonfundatie
oktober / november 2016: Stalen dak- en gevelconstructie
december 2016 / januari 2017: Betonvloer
februari / maart 2017: Afbouw
april / mei 2017: Oplevering XPO Logistics

Adres :
Letostraat 29-35 (5047 RP)
Erebusstraat 9-11 (5047 RN)

Postcode :
5047 RP / 5047 RN

Plaats :
Tilburg

Land :
Nederland

Metrage :
23.549 m²