Prodelta 70 jaar
Nederlands English

Distriport Tilburg (Fase 3)

Status :
Verhuurd

Type :
Multifunctioneel distributiecomplex geschikt voor de op- en overslag van koopmansgoederen

Huurprijs uitgebreid :
Bedrijfsruimte: EUR 50,-/m²
Entresolvloer: EUR 25,-/m²
Kantoorruimte: EUR 120,-/m²

Bereikbaarheid :
Vossenberg West II is uitstekend bereikbaar via weg, water en spoor. Daarmee is Distriport
Tilburg een uniek ontsloten multimodale locatie.
Weg:
Vanuit Noordelijke richting vanaf rijksweg A59, de A261 en de Noordwesttangent. Vanuit
Zuidelijke richting vanaf rijksweg A58 via de nieuwe verlengde Noordwesttangent. Daarnaast is
het bedrijventerrein opgenomen in het openbaar vervoersnetwerk.
Water:
Direct naast Distriport Tilburg ligt de nieuw gerealiseerde Barge Terminal Tilburg (BTT)
"Dependance Terminal Vossenberg" aan het Wilhelminakanaal. Barge Terminal Tilburg
verzorgt dagelijkse afvaarten van Rotterdam naar Tilburg en vice versa. Als inlandterminal heeft
BTT de functie van “Extended Gate” voor de Rotterdamse Zeehaven.
Spoor:
Via de Barge Terminal Tilburg is er een directe verbinding met Railport Brabant. Railport
Brabant is een belangrijke multimodale schakel die spoorvervoer tussen Tilburg (Brabant) en
vele Europese bestemmingen mogelijk maakt. Railport Brabant sluit direct aan op de
Brabantroute en ontsluit hiermee Centraal, Zuid en Oost-Europa.

Adres :
Letostraat 29-35 (5047 RP)
Erebusstraat 9-11 (5047 RN)

Postcode :
5047 RP / 5047 RN

Plaats :
Tilburg

Land :
Nederland

Metrage :
21.376 m²